Forside » om chihuahua » Vægt skema
 Dette vægtskema er kun vejledende og kan ikke altid anvendes i praksis, da nogle hvalpe er ret store, mens nogle er ganske små, dette kan ændre sig fuldstændig når de bliver voksen.

Det er med hvalpe som med børn, nogle skyder i vejret hurtigt og bliver måske aldrig større, andre er små og som voksne bliver de alligevel som de fleste.

Skemaet anvendes på følgende måde:
gå ned under hvalpens alder og derefter ud under vægten, som hvalpen har, så kan hvalpens vejledende voksenvægt aflæses i skemaets nederste linie.

Vægt v/fødsel

71 g

78 g

85 g

99 g

113 g

120 g

128 g

142 g

156 g

1 uge

106 g

113 g

142 g

156 g

184 g

198 g

227 g

255 g

269 g

2 uge

142 g

156 g

184 g

198 g

255 g

284 g

312 g

354 g

383 g

3 uge

170 g

198 g

227 g

255 g

312 g

369 g

397 g

454 g

496 g

4 uge

198 g

227 g

269 g

312 g

369 g

452 g

482 g

539 g

595 g

5 uge

227 g

255 g

312 g

369 g

425 g

482 g

553 g

624 g

765 g

6 uge

255 g

312 g

354 g

425 g

496 g

567 g

624 g

680 g

765 g

7 uge

284 g

340 g

411 g

482 g

 553 g

 624 g

695 g

765 g

851 g

8 uge

312 g

369 g

454 g

539 g

 610 g

680 g

765 g

822 g

936 g

9 uge

340 g

425 g

496 g

567 g

652 g

737 g

822 g

907 g

992 g

10 uge

369 g

454 g

539 g

624 g

709 g

794 g

879 g

964 g

1077 g

11 uge

397 g

482 g

595 g

680 g

765 g

879 g

964 g

1049 g

1191 g

12 uge

425 g

539 g

624 g

737 g

851 g

936 g

1049 g

1162 g

1276 g

13 uge

454 g

567 g

680 g

794 g

907 g

1021 g

1134 g

1247 g

1389 g

14 uge

482 g

624 g

737 g

851 g

964 g

1106 g

1219 g

1332 g

1474 g

15 uge

539 g

 652 g

794 g

907 g

1049 g

1162 g

1304 g

1446 g

1588 g

16 uge

567 g

709 g

851 g

964 g

1106 g

1247 g

1389 g

1531 g

1673 g

17 uge

595 g

737 g

879 g

1021 g

1162 g

1304 g

1446 g

1616 g

1758 g

18 uge

624 g

 794 g

936 g

1049 g

1219 g

1361 g

1531 g

1701 g

1843 g

19 uge

652 g

822 g

964 g

1106 g

1247 g

1418 g

1588 g

1758 g

1899 g

20 uge

680 g

851 g

992 g

1162 g

1304 g

1474 g

1644 g

1814 g

1985 g

21 uge

709 g

879 g

1021 g

1191 g

1361 g

1531 g

1701 g

1871 g

2041 g

22 uge

709 g

907 g

1049 g

1219 g

1389 g

1588 g

1758 g

1928 g

2098 g

23 uge

737 g

936 g

1077 g

1247 g

1418 g

1616 g

1814 g

1985 g

2155 g

24 uge

737 g

936 g

1106 g

1276 g

1446 g

1644 g

1843 g

2013 g

2211 g

25 uge

765 g

964 g

1134 g

1304 g

1474 g

1673 g

1871 g

2041 g

2240 g

26 uge

765 g

964 g

1134 g

1332 g

1503 g

1701 g

1899 g

2070 g

2269 g

18mdr.

908 g

1135 g

1362 g

1589 g

1816 g

2043 g

2270 g

2497 g

2724 g

 

Klik her for at få dit eget GoMINIsite